hämeenmaalämmitysöljy.fi

Osuuskauppa Hämeenmaan polttoöljykaupan asiakasrekisterin tietosuojainformaatio

Polttoöljykaupan asiakasrekisterissä hallinnoidaan tietoja Osuuskauppa Hämeenmaan polttoöljyasiakkaista ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa Hämeenmaa, Apilakatu 2, 15500 Lahti.

Millaisia henkilötietoja keräämme sinusta

Käsittelemme polttoöljykaupan asiakasrekisterissä polttoöljyn toimittamista ja laskutusta varten muun muassa yhteystietojasi (esimerkiksi nimesi ja polttoöljyn toimitusosoite), Osuuskaupan jäsennumerotietoa Bonuksen maksua varten, tietoa tilaus- ja maksuhistoriastasi sekä tietoa toimituspaikan tontin erityispiirteistä.

Katso tarkemmin

https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/polttooljymyynti-henkilorekisteri

 

Mihin tarkoituksiin käytämme henkilötietojasi

Käytämme polttoöljykaupan asiakasrekisterin tietoja

  • polttoöljyn myyntitilausten kirjaamiseen tilausportaalin kautta, puhelimitse tai sähköpostilla ja polttoöljytilauksen toimittamiseen ilmoittamaasi toimitusosoitteeseen,
  • luottokelpoisuuden ja maksun varmistamiseen sekä polttoöljytilauksen laskutukseen ja mahdolliseen saatavien perintään.

Henkilötietojasi välitetään edelleen polttoöljyn toimittajakumppanillemme North Europe Oil Trade Oy:lle (NEOT) toimituksen toteuttamiseksi sekä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin Bonuksen maksua varten.

Katso tarkemmin

https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/polttooljymyynti-henkilorekisteri

Mistä saamme henkilötietojasi

Polttoöljykaupan asiakasrekisterissä olevat henkilötietosi ovat pääosin sinun itsesi antamia polttoöljytilausta tehdessäsi tai pyytäessäsi tarjousta polttoöljystä.

Tarkastamme tekemäsi tilauksen yhteydessä tiedot luottokelpoisuudesta. Saamme luottokelpoisuustiedot Bisnoden asiakastietorekisteristä. Maksuhäiriötilanteissa varaamme oikeuden vaatia etukäteismaksua ennen polttoöljyn toimitusta.

Päivitämme muuttuneet nimi- ja yhteystiedot pyynnöstäsi kun otat yhteyttä polttoöljymyyntiimme. Tietosi päivittyvät myös kun syötät tietosi polttoöljytilausportaaliimme tilausta tehdessäsi.

Katso tarkemmin à linkki tietosuojaselosteeseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Polttoöljykaupan asiakasrekisterin henkilötietoja, ja tietoa luottokelpoisuudesta ja maksuhistoriasta käsitellään polttoöljytoimitussopimuksen nojalla polttoöljyn toimitusta varten.

Katso tarkemmin

https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/polttooljymyynti-henkilorekisteri

Kuka käsittelee henkilötietojasi

Tietojasi käsittelevät ainoastaan sellaiset Osuuskauppa Hämeenmaan ja NEOT Oy:n sekä muiden S-ryhmän yritysten tai palveluntarjoajiemme työntekijät, joiden työtehtäviin se kuuluu. Käsittelemme henkilötietoasi aina huolellisesti ja noudatamme hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Luovutamme henkilötietojasi (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tilausvahvistusta ja polttoöljytoimitusta varten NEOT Oy:lle, joka vastaa polttoöljyn toimituksesta kohdeosoitteeseen. Saat noin vuorokausi ennen toimitusta NEOTilta toimitustekstiviestin tilauksen yhteydessä ilmoittamaasi gsm-numeroon.

Maksuhäiriötilanteissa luovutamme henkilötietoja ja erääntyneen saatavan tiedot perintään kolmannelle osapuolelle.

Lisäksi voimme luovuttaa tietoa S-ryhmän sisällä taloushallintoon polttoöljytoimituksen laskutusta ja S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin Bonuksen maksamista varten.

Henkilötietojasi ei käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Sinun oikeutesi

Saat tietoa henkilötietojesi käsittelystä tästä tietosuojainformaatiosta ja tarkemmin polttoöljykaupan tietosuojaselosteesta. à linkki

Sinulla on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihisi. Helpoimmin teet sen tekemällä tietopyynnön sähköisellä verkkolomakkeellamme (linkki) tai pyytämällä tietojasi Osuuskaupastamme. Voit korjata virheellisiä ja puutteellisia asiakastietojasi ottamalla yhteyttä polttoöljymyyntiimme.

Sinulla on oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksista. Ilmoitamme sinulle viipymättä, mikäli meillä tapahtuisi tietoturvaloukkaus, joka voisi uhata vakavasti sinun yksityiselämääsi.

Katso tarkemmin oikeuksistasi Polttoöljykaupan asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta.

https://www.s-kanava.fi/web/hameenmaa/polttooljymyynti-henkilorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset sinulle ja miten henkilötietojasi suojataan

Suojaamme henkilötietojasi huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Polttoöljyn tilausportaalin toimittaja sekä polttoöljytoimituksesta vastaava NEOT käsittelevät tietojasi tilauksen käsittelyn ja toimituksen ajan tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietojasi muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötietosi joutuisivat vääriin käsiin, on mahdollista, kuten muissakin henkilötietoja käyttävissä palveluissa, että henkilöllisyytesi varastetaan tai henkilötietojasi käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja sinua lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Säilytämme polttoöljykauppaan liittyviä henkilötietojasi asiakassuhteen keston ajan. Poistamme säännöllisesti vanhentuneita tietoja. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu henkilötiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Polttoöljykaupan asiakasjärjestelmässämme säilytämme osto- ja maksuhistoriatietoa polttoöljytilauksista kuluvan vuoden ja kaksi seuraavaa vuotta viimeisestä tilauksesta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

NEOT ja sen valitsema kuljetusliike säilyttää henkilötietojen käsittelijänä tietoja polttoöljytilauksista kuluvan vuoden ja kaksi vuotta sekä mittarilipuketta ja toimituslähetettä osana kirjanpidon aineistoaan kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme sinua kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojesi ajantasaisuuden ja päivittämään muuttuneet ja puutteelliset tietosi.

Evästeinformaatio

Järjestelmä ei synnytä evästeitä.

Mihin voit ottaa yhteyttä

Polttoöljykaupan asiakasrekisteriin liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa tietosuoja.hameenmaa@sok.fi

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin myös osoitteessa: tietosuojavastaava@sok.fi

Voit myös aina epäselvissä tilanteissa ottaa yhteyttä valvovaan viranomaiseen, katso tarkemmin http://www.tietosuoja.fi/.

Yhteystiedot

Lämmitysöljymyynnin maksuton palvelunumero: 0800 - 121 316 

Palvelemme arkisin klo 8-16.

Sähköpostiosoite: tilaus@hameenmaalammitysoljy.fi

 

Copyright © Osuuskauppa Hämeenmaa | Oikeudellinen tiedote | Toteutus Galaxo Oy