Oikeudellinen tiedote koskien Osuuskauppa Hämeenmaan Lämmitysöljymyynti-sivuja

Verkkosivut ovat kokonaisuudessaan Osuuskauppa Hämeenmaan omaisuutta. Kaikki sivustolta löytyvän materiaalin kopiointi, käyttö, uudelleen tuottaminen ja eteenpäin luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kiellettyä ilman erillistä ja etukäteen saatua kirjallista lupaa Osuuskauppa Hämeenmaalta

Osuuskauppa Hämeenmaa varaa itselleen oikeuden lakkauttaa sivustonsa, muuttaa palveluvalikoimaa tai sivustoaan ja sitä koskevia ehtoja siitä erikseen ilmoittamatta.

Sivusto on tuotettu palvelemaan Osuuskauppa Hämeenmaan asiakkaita informatiivisessa mielessä, eikä Osuuskauppa Hämeenmaa vastaa sivuilta löytyvän tiedon tai palveluiden käytöstä syntyneistä vahingoista.