TOIMITUSEHDOT

Alla olevasta linkistä löytyy kaikissa tilauksissa sovellettavat Osuuskauppa Hämeenmaan öljytoimitusten sopimusehdot:

Osuuskauppa Hämeenmaan sopimusehdot

Tämän lisäksi, ennen tilaamista huomioi seuraavat asiat:

 • Normaali toimitusaika on noin 1-8 työpäivää (arkipäivää). 
 • Öljyn hinta määräytyy tilauspäivän mukaan. 

 • Täyttöputken suu on varustettu 2 tuuman (2") tai 3 tuuman (3") nokkavipuliittimellä eli camlock-liittimellä (kuva). Liitin varustettuna suojakannella. Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen (ei koske maatalouden erillisiä maanpäällisiä
  farmisäiliöitä). Turhasta käynnistä voimme veloittaa käyntimaksun asiakkaalta. Lisätietoa liittimen vaihdosta Öljyalan tiedotteesta.
 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.

 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen. Lisätietoa turvallisesta työtasosta Valtioneuvoston asetuksesta 28 § ja tässä ohjeistusta turvalliseen öljytoimitukseen.

 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.

 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä (camlock) (Kuva)
 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm.

 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. (Kuva)

   

                     Camlock -liitin                                     Ylitäytönestin

Toimitus

 • Kulku täyttöpaikalle: Tie öljysäiliön täyttöaukolle on oltava ajokunnossa ja talvisin hiekoitettu sekä aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat ja jopa estävät polttoöljyn jakelua. Ilmoitathan näistä tilauksen yhteydessä.

 • Painorajoitukset: Kuljettajat noudattavat aina tiekohtaisia painorajoituksia ja lakisääteisiä ohjeita. Asiakkaan oma lupalappu tienkunnosta ei riitä, eikä se takaa vastuunjakoa ongelmatilanteessa. On huomioitava, että pienikin säiliöauto painaa tyhjänä 14 tn ja täytenä 25 tn. Neliakselinen säiliöauto painaa 20 tn tyhjänä ja täytenä 35-36 tn.

 • Toimitusaika: Normaali toimitusaika on 1-8 työpäivää. Toimitusaika lasketaan alkaen tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin. Talvi-diesel tilauksessa tilaus saattaa viivästyä normaalista toimitusaikalupauksesta. Ennakkotilauksia ei oteta vastaan, vaan toimitus on aina noin viikon sisällä tilauksesta.

 • Toimitusviestit: Noin vuorokautta ennen toimitusta NEOT lähettää tekstiviestin asiakkaan  tilauksen yhteydessä ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Viestien lähetysaika on maanantai-sunnuntai klo 8-22. Jos numerossa on palvelunumeroesto, ei toimitusaika-tekstiviesti tule perille. Jos tilaustiedoissa on sähköpostiosoite, toimitusviesti tulee myös siihen. Toimitus tapahtuu noin vuorokauden sisällä viestin saapumisesta, yleisimmin seuraavana arkipäivänä. Myös epäonnistuneesta toimituksesta tulle ilmoitus. Mikäli toimitus on epäonnistunut kuljetusliikkeestä johtuen, toimitus suunnitellaan automaatiisesti uudelleen.

 • Turhat käynnit: Kaikista turhista käynneistä veloitamme toteutuneiden kustannusten mukaan, yleensä noin 55 €. Turha käynti on kun toimitus estyy toimittajasta riippumattomista syistä, esim. lukko, vialliset laitteet, vaaralliset keliolosuhteet tai se, että asiakas ei vastaa puhelimeen ennen toimitusta (pyydetty soittoa). Puhelut tulevat yleensä tuntemattomasta numerosta. Ilmoitattehan heti, jos toimitus ei jostain syytä olekaan mahdollinen. Turhan käynnin jälkeen tilaus tulee tehdä uudelleen, kun ongelma on korjattu.
 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä ja säännöllisesti tarkastetulla nestemäärämittarilla.

 • Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen.

 • Diesel: Yli 2000 litran dieseltoimituksissa yhteen säiliöön tuotteen tieliikennekelpoisuus taataan. 

  • Dieseleissä hyväksyttyjä tilauksia ovat autotekniikan takia vain tasan -tilaukset. 

  • Diesel laskutetaan normaalilitrojen (NL) mukaisesti. 
 • Tasan toimituksissa sallitaan +/- 5 litran heitto toimitusmäärään.

 • Täyteen toimituksissa sallitaan 20 % ylitys tilattuun määrään. Täyteen toive voi myös jäädä toteutumatta, mikäli se ei ole järkevien kuljetusten kannalta mahdollista.

 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli toimitus jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.

 • Tilaus katsotaan toimitetuksi jos yli 80 % tilatusta litramäärästä saadaan toimitettua. Jos toimitus jää alle 80 % tilatusta, asiakkaalle toimitetaan puuttuva määrä jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Vajaaksi jääneissä toimituksissa alle 500 litran määriä ei toimiteta automaattisesti lisätilauksena.
  Pääsääntöisesti sekä alkuperäinen, että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena.

 • Asiakkaan antamien purkuohjeiden on oltava täsmälliset ja purkupaikka, laitteistot sekä säiliö täytyy olla turvallisesti saavutettavissa. Säiliön täyttöliittimen tulee olla sijoitettuna rakennuksen ulkopuolella tai asennettuna välittömästi ulos aukeavan luukun taakse siten, ettei rakennuksen sisäpuolelle pääse valumaan öljyä, eikä kuljettaja altistu höyryille.

 • Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto ja purkupaikka (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, ilmaputki, purkutaso) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen.
 • Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita (liukkaudenesto, kantavuus).

 • Asiakkaan on etukäteen osoitettava tilausvaiheessa, että tynnyri ja IBC-kontti, johon puretaan, soveltuu kyseiselle tuotteelle ja siinä on voimassa olevat hyväksynnät.

Hinnoittelu ja maksaminen

 • Tilauksen voi maksaa ennakkoon tilaussivulla olevilla maksutavoilla tai laskutettuna toimituksen jälkeen kerralla tai maksimissaan viidessä maksuerässä. Yrityksille aina kertamaksulla. Öljyn hinta määräytyy normaalisti tilauspäivän mukaan. Jos toimitus tapahtuu kuljetusliikkeestä riippumattomista syistä yli 10 kalenteripäivän päästä tilauksesta, käytetään toimituspäivän hintaa. 

 • Mikäli öljyä ei mahdu asiakkaan säiliöön tilauksen mukainen määrä, on myyjällä oikeus tarkistaa tilatun öljyn yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi, sekä laskuttaa uudelleensuunnittelusta kulloinkin voimassa oleva lisämaksu.
 • Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu. 

 • Tynnyritäyttöjä ei toimiteta.

 • Normaali maksuaika laskulla on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä. Tilauksen yhteydessä veloitettujen tilausten mahdollinen maksuylijäämä palautetaan litrojen vahvistuttua.

 • Asiakkaan luottotiedot tarkastetaan automaattisesti.  Myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

  • Mikäli asiakkaan etukäteismaksettu litramäärä poikkeaa toimitetusta litramäärästä, asiakkaalle lähetetään lasku tai palautetaan ylimaksu, mikäli se ylitää 10€.

 • Bonus kertyy lämmitysöljyn toimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka tilaus maksettaisiin erissä. Kuukauden loppupuolella olevista toimituksista Bonus saattaa siirtyä seuraavan kuukauden puolelle. Öljytilauksissa bonus määräytyy aina normaalitaulukon mukaan ollen näin maksimissaan 5%. 
 • S-Business-kortilla maksettaessa noudatetaan S-Business Oy:n korttiehtoja.

Reklamaatiot

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista.

 • Mahdolliset reklamaatiot ilmoitettava myyjälle viipymättä.